Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

San Francisco

Jedno z nejkrásnějších měst USA dostalo svůj název podle italského světce Františka z Assisi. První větší osídlení zálivu San Francisco Bay, v němž San Francisco leží, je sice datováno do 70. let osmnáctého století, ale největšího rozvoje dosáhlo během zlaté horečky v 50. letech 19. století, kdy se stalo hlavní branou ke kalifornským zlatým nalezištím. Mezi lety 1848 a 1852 prošlo San Franciscem dále do vnitrozemí přes 200 000 dobrodruhů z celého světa, mnozí se zde usadili natrvalo. San Francisco se tak stalo hlavním městem zlatokopů, dopravní křižovatkou i překladištěm zboží.

 Dnes je San Francisco se svými osmi sty tisíci obyvateli čtvrtým nejvíce zalidněným městem v Kalifornii, od 20. let dvacátého století se stalo magnetem pro malíře, rockové hudebníky i hippies.

...