Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Monument Valley

Z plochých rovin stepí severovýchodní Arizony a jižního Utahu se zvedá náhle do výše až 300 metrů několik pískovcových věží.  Tyto obrovské monolity byly pro indiány kmene Navajo posvátné a při pohledu na to, jak je v pusté rovině ploché stepi zabarvují paprsky zapadajícího slunce do ruda, je snadné si představit, jakou úctu musely tyto sloupy vzbuzovat celá tisíciletí v očích domorodých obyvatel.

 Monolity vznikly přibližně před 50 milióny lety. Území dnešního Monument Valley bylo tehdy mořským dnem, na kterém se usazovaly vrstvy pískovcových, vápencových a břidlicových hornin. Současně zde byly tlakem z dolních vrstev zemské kůry vytlačeny masy lávy, které pronikly do vrstev usazenin. Tyto skály vytvořené magmatickou lávou,  byly mnohem pevnější než okolní vrstvy usazených hornin a po miliónech let, kdy moře ustoupilo a z jeho dna se stala pevnina, byly pozvolna usazeniny odstraněny erozí a v celé krajině zůstaly pouze k nebi se tyčící mohutné bloky magmatických útesů.

...