Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Mesa verde

Mesa Verde

          Národní park Mesa Verde je zajímavý už proto, že jsme se obytnému komplexu Pueblanských předků Cliff Palace obdivovali v minulosti mnohokrát na fotografiích a ve filmových dokumentech. Nyní máme možnost dotknout se vlastníma rukama těch hliněných budov zahalených mnoha tajemstvími starých indiánů. Pokud se však k návštěvě parku rozhodneme, musíme mu věnovat nejméně půl dne naší cesty, za dobu kratší nelze návštěvu stihnout.

          Národní park Mesa Verde se rozkládá na náhorní planině o velikosti 24x32 km. Celá hora, jejíž název znamená ve španělštině Zelený stůl, připomíná horu stolovou, ve skutečnosti je to však tzv. kuesta, z geologického hlediska mírně se svažující plošina ve výšce 1830 až 2610 m nad mořem, končící na jižním konci prudkým srázem. Do náhorní planiny se pak zařezávají kaňony, mezi nimi zůstávají pruhy země.

V kaňonech, na téměř kolmých pískovcových stěnách, se nachází dávná indiánská sídla, celá ukrytá pod převisy rozevřených skalních jeskyní.

...