Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Montana

Little Bighorn Battlefield

Říčka Little Bighorn v jižní Montaně se stala v sedmdesátých letech devatenáctého století svědkem jedné z největších a nejtragičtějších bitev mezi bílými přistěhovalci a indiány. 25. a 26. června 1876 se tu utkala 7. kavalérie americké armády vedená generálem Georgem Armstrongem Custerem čítající 630 mužů s patnácti tisíci indiánskými bojovníky kmenů Lakotů, Severních Šajenů a Arapahů.

Památník bitvy u Little Bighornu je dnes pietně upraven a všechny fáze bitvy tu můžeme sledovat podle informačních tabulí rozmístěných podél silnice, která prochází celým bojištěm. Místa, kde vyhasl život jednotlivých bílých i indiánských bojovníků, jsou vyznačena náhrobky - vojáků náhrobky z bílé žuly, indiánů z černé žuly.

K zasazení bitvy u Little Bighornu do historických souvislostí je třeba vrátit se však o desítky let zpátky. Pokusil jsem se o to ve svém průvodci americkým Středozápadem,  a tak prosím ty, které by povídání o generálu Custerovi a Sedmé kavalerii zajímalo, aby si našli více informací v této knížce.


...